Чернівецька обласна громадська організація "Центр Соціального Партнерства"

Чернівецька обласна громадська організація "Центр Соціального Партнерства"
58000
м. Чернівці
Chernivetska oblast
Ukraine
+38 095 330 2884
--
spcchern@gmail.com
http://www.civilsociety.cv.ua
Вячеслав Сороковський
NGO
Місія: * сприяти побудові партнерських відносин між усіма «секторами» суспільства на принципах конструктивної взаємодії, відповідальності, солідарності, визнання взаємних прав та обов’язків; * сприяти впровадженню демократичних принципів та підходів на усіх рівнях державного та місцевого управління; * сприяти розвитку НДО різного спрямування як чинників розвитку громадянського суспільства. Стратегічні напрямки діяльності: * Інформаційно-консультативна підтримка НДО, влади та бізнес-структур * Демократизація суспільства * Тренінгова агенція * Волонтерська агенція * Транскордонне співробітництво, сприяння євроінтеграційним процесам
Назва проекту:Перелік та опис проектів -див. на сайті http://civilsociety.cv.ua/ua/projects/index.html
Роль вашої органiзацiї:головний виконавець, партнер
Загальний бюджет:
Донор:ЄС (Tacis), USAID, EVZ Foundation
Захід 3.1: Спільний фонд малих проектів
 
This website is created bye-design
Contact Information
Country Contact Point Neighbourhood Programmes Romania-Ukraine & CADSES
tel: +380-48-7858018 tel/fax: +380-48-7858019 email: info@susidstvo.od.ua

Neighbourhood Programmes Romania-Ukraine and CADSES are funded by the European Union
Updated 11.06.2009